Ämnen som våra talare behärskar

Behöver du en talare till ditt event? F-Secure har en expert för dig, oavsett om du behöver någon om kan ge en övergripande helhetsbild eller någon som kan borra sig ner i de allra mest tekniska detaljerna. Några av de ämnen de kan prata om:
Säkerhet
Integritet
Molntjänster
Mobilitet
Uppkopplade enheter
Skadlig kod och andra hot

Olle Segerdahl, Säkerhetskonsult, F-Secure Sverige

Olle Segerdahl är en erfaren teknisk säkerhetskonsult som jobbat i mer än 20 år med att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Innan sin anställning hos F-Secure tillbringade han sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografiska lösningar. Olle är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.

Mikko Hyppönen, Forskningschef, F-Secure Labs

Mikko har varit med på F-Secures resa sedan 1991 och har varit med om att bekämpa många av de största virusutbrotten sedan internet slog igenom. Han har hållit tre TED-talks och har talat på de viktigaste säkerhetskonferenserna i världen och har skrivit artiklar åt bland andra New York Times och Wired.

Erka Koivunen, Chief Information Security Officer, F-Secure

Erka Koivunen var tidigare chef för CERT (Computer Emergency Response Team) i Finland och tog steget över till säkerhetsrådgivare på F-Secure under 2015. Företag, myndigheter och många andra typer av organisationer rådfrågar regelbundet Erka om allt från riskbedömning till incidenthantering och han har varit expertvittne i EU-kommissionen samt inför riksdagen i Finland och parlamentet i Storbritannien.

Timo Laaksonen, VP, Nordamerika

Timo leder F-Secures arbete i Nordamerika. Han brinner för att ge konsumenter en trygg upplevelse av internet, och se till att konsumenter och företag inte behöver oroa sig – trots att vi lever i en värld med allt fler och alltmer avancerade cyberhot.

Samu Konttinen, VD och ordförande

I egenskap av vd kan Samu ge en övergripande helhetsbild av hur trender inom cybersäkerhet påverkar individer, företag och organisationer samt hela nationer. Samu kan tala ur både konsument- och företagsperspektivet och berätta om sina erfarenheter på ett mer övergripande Europeiskt plan.

Timo Hirvonen, Senior Researcher, F-Secure Labs

Timo är expert på analys av skadlig kod, med särskilt focus på Java, Flash och PDF-filer. Han arbetar också nära F-Secures beteendebaserade DeepGuard-lösning. Han presenterar regelbundet sina upptäckter på cybersäkerhetskonferenser världen över.

Christine Bejerasco, Senior Analyst, F-Secure Labs

Christine är en erfaren analytiker som specialiserat sig inom konsumentområdet. På F-Secure Labs arbetar hon med att säkerställa att våra produkter klarar av att skydda användarna mot de allra senaste hoten. Som talare kan hon bland annat prata om ämnen som internetsäkerhet, integritetsfrågor och föräldraskap i den digitala eran.

Jarno Niemelä, Senior Researcher, F-Secure Labs

Jarno ansvarar för F-Secures automatiska hantering av skadlig kod och företagets system för upptäckt. Han arbetar bland annat mycket med att utvinna meningsfull information i stora dataset och med att analysera beteendemönster, han lär också ut informationssäkerhet på universitetsnivå och talar ofta på cybersäkerhetsevent.

Begär en talare