May 6, 2019 |

Sårbarhetshantering förhindrar dataintrång – ändå väntar många tills det är försent

Den genomsnittliga totala kostnaden för ett dataintrång är 3,86 miljoner dollar och de flesta dataintrång hade kunnat förhindras genom att företag skannar sin miljö efter sårbarheter. Ändå väntar många företag tills de blivit utsatta för dataintrång innan de tar tag i problemet, varför?

En ny sårbarhet identifieras var 90: e minut, med det kommer flera angripare som är redo att utnyttjar dem för att komma åt en organisations system. Om hackaren lyckas utnyttja sårbarheten innan företaget hunnit ”patcha” problemet löper du en stor risk att råka ut för ett dataintrång. Sårbarhetshantering hjälper företag att förebygga dataintrång genom att identifiera program- och konfigurationsproblem INNAN en hackare gör det.

Alla kända sårbarheter publiceras av Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Eftersom listan är tillgänglig för alla kan även hackare dra nytta av den. Kända sårbarheter blir då extremt enkla för angripare att utnyttja, eftersom de flesta företag inte snabbt kan genomför programuppdateringar.

Men varför är det så?

För det första, en sårbarhet kan ta ett tag att ”patcha” eftersom programuppdateringar måste testas innan de rullas ut. Vilket är klokt eftersom företag har ett ansvar för att säkerställa att kritiska system och applikationer inte störs.

För det andra, två tredjedelar av cybersäkerhetstekniker menar på att det är svårt att prioritera vad som behöver ”patchas” först. Med en lång lista över sårbarheter måste organisationer bestämma vilken sårbarhet som utgör den högsta risken och bör åtgärdas så fort som möjligt.

SÅRBARHETSHANTERING ÄR EN KAMP MOT KLOCKAN

Svårighetsgraden och volymen av attacker har ökat och attacker sker mycket snabbare. Därmed blir det en kamp mot klockan att försöka stoppa hoten. Idag tar det tyvärr i genomsnitt 103 dagar för sårbarheter att åtgärdas – vilket är många dagar i dagens snabbt utvecklande hotlandskap.

En nyligen genomförd Ponemon-studie visade att organisationer som inte råkat ut för dataintrång under de senaste två åren bedömde sin förmåga att upptäcka sårbarheter i tid 19% högre, och deras förmåga att snabbt klara sårbarheter 41% högre än de som hade råkat ut för dataintrång. Detta visar att organisationer som upptäcker och ”patchar ”sårbarheter snabbt har en större chans att undvika cyberincidenter.

WannaCry krypto-ransomware som utbröt under 2017 är ett utmärkt exempel på en känd sårbarhet som utnyttjades och gav stora konsekvenser. Om organisationer hade ”patchat” sårbarheten inom en månad efter det att den avslöjades skulle WannaCry inte ha varit så utbredd, dyr och påverkat så många. Det visar på att saker lätt kan eskalera snabbt när sårbarheter inte är under kontroll.

VARFÖR ANVÄNDA SIG AV SÅRBARHETSHANTERING?

Varför innebär inte fler anställda bättre säkerhet? I många organisationer spenderas alltför mycket av IT-experters tid på saker som lätt kan automatiseras. Faktum är att 61% av säkerhetsanställda säger att manuella processer är till nackdel för dem när de ska hantera sårbarheter. Detta kan i sin tur skapa stora risker för organisationen.

Låt oss föreställa oss en ny webbapplikation med mer än 100 potentiella attackytor. Varje ingångspunkt måste kontrolleras mot 400 olika sårbarhetsrisker för webbapplikationer. Denna process kräver en högt utbildad penetrationstestare för att kunna starta 40 000 säkerhetsprov, varav vardera tar ungefär två minuter. Detta resulterar i 1 333 arbetstimmar, eller i enklare termer, ett halvårs arbete. Genom att använda en automatiserad webbapplikationsscanner kan uppgiften slutföras på bara några timmar.

Sårbarhetshantering kan vara en enorm tillgång vid identifiering, utvärdering, rapportering och åtgärdande av säkerhetsproblem för riskbedömning, minskning och rapportering av regelefterträdsele. Det erbjuder skalbarhet genom att granska tusentals sårbarheter, så att IT-experter kan fokusera sina timmar på två saker: sanering och finjustering.

Prioritering av sårbarheter bör ske baserat på sann affärsrisk snarare hur allvarlig den upplevs. En allvarlig sårbarhet prioriteras till exempel inte högt när den är på en bärbar dator som du inte använder. En medioker sårbarhet på en affärskritisk server som är uppkopplad mot internet bör vara en av de främsta prioriteringarna. Sårbarhetshantering gör riskbaserad prioritering mycket enklare och gör prioriteringsarbetet åt dig.

MAJORITETEN AV DYRA DATAINTRÅNG KAN UNDVIKAS

Organisationer kan minska risken av att råka ut för dataintrång med 20% genom att söka efter sårbarheter. Faktum är att 57% av dataintrång skedde på grund av en ”opatchad” men känd sårbarhet. Det är uppenbart att organisationer som vill undvika dataintrång borde investera i sårbarhetshantering.

Dataintrång kan bli väldigt dyra historier: Den genomsnittliga totala kostnaden för ett dataintrång är 3,86 miljoner dollar. Det finns även stora IT-kostnader i samband med en upptäckt av ett datatrång så som eskalering, anmälan och svar, men det finns också kostnader för påverkan av verksamheten: kunder som säger upp avtal, verksamhetsavbrott och system som ligger nere. Ju snabbare ett dataintrång kan identifieras och isoleras, desto lägre kostnader.

Organisationer kan också få böter. GDPR kräver att organisationer ska anmäla dataintrång inom 72 timmar efter upptäckten, annars kan det innebära stora böter. Organisationer måste också ha en process för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera de tekniska åtgärderna som behövs för att säkerställa datahanteringens säkerhet. Det betyder att organisationer inte längre har något annat val än att ta datasäkerheten på allvar.

Det verkar som att organisationer faktiskt utvecklar och lär sig, men bara när de är tvungna att göra det. Ponemons forskning lyder: desto större dataintrång som ett företag har stött på, desto mindre är sannolikt att de kommer uppleva ett annat dataintrång inom de närmaste 24 månaderna

Är det inte smartare (och billigare) att istället för att drabbas av ett dataintrång lära sig av andras misstag?

Pressarkiv
Välj år

Senaste pressmeddelandena

March 6, 2020

IT-attacker och ransomware ett stort problem under hela 2019

En ny rapport från F-Secure visar att ransomware utgör ett allt större hot, men det finns anledning till att vara positiv.   Cyberbrottslingar fortsatte att stå för en uppsjö av attacker år 2019, sporrade av botnets på angripna IoT-enheter och angripares intresse för sårbarheten EternalBlue. I en ny rapport ”Attack Landscape H2 2019” från cybersäkerhetsleverantören […]

February 18, 2020

Ny rapport visar att internetanvändare är överväldigade av oro för ID-stöld

En rapport från F-Secure visar att konsumenter är mycket oroliga för ID-stölder, F-Secure lanserar ett kostnadsfritt verktyg som hjälper människor att hitta utsatta data En ny rapport från cybersäkerhetsleverantören F-Secure visar att en stadig ström av stora dataintrång har lett till att majoriteten av konsumenter är oroliga för online-brott som leder till identitetsstöld och kapning […]

December 18, 2019

Populärt trådlöst presentationssystem hackas under 60 sekunder

F-Secures säkerhetskonsulter varnar för att de enheter som vi litar blint på även är angriparnas favoritmål. Konsulter hos cybersäkerhetsleverantören F-Secure har upptäckt flera brister i ett populärt trådlöst presentationssystem, varav vissa kan utnyttjas på mindre än 60 sekunder. Angripare kan använda bristerna för att avlyssna och manipulera information under presentationer, stjäla lösenord och annan konfidentiell […]

December 13, 2019

Säkerhetsproblem hos smart lås lämnar dörrar öppna för angripare

Ett designfel som har upptäckts i smart låset, KeyWe Smart Lock, belyser den pågående kampen för att skapa enheter som är både smarta och säkra. Konsulter hos cybersäkerhetsleverantören F-Secure har upptäckt en designbrist hos ett smart lås, vilket angripare kan utnyttja för att enkelt få åtkomst till enheten. Låsets oförmåga att ta emot uppdateringar av […]

%d bloggers like this: