January 29, 2016 |

Svenskar oroar sig mindre för integritet och säkerhet online än andra

Enligt en undersökning från finska säkerhetsföretaget F-Secure är svenskar minst oroliga för integritets- och säkerhetsfrågor online jämfört med andra länder. Något som kanske tyder på en falsk trygghet. F-Secure har ställt ett antal frågor kring integritet och säkerhet online till cirka 9000 personer i 11 olika länder. Undersökningen visar att många har en mycket stor […]

Enligt en undersökning från finska säkerhetsföretaget F-Secure är svenskar minst oroliga för integritets- och säkerhetsfrågor online jämfört med andra länder. Något som kanske tyder på en falsk trygghet.

F-Secure har ställt ett antal frågor kring integritet och säkerhet online till cirka 9000 personer i 11 olika länder. Undersökningen visar att många har en mycket stor oro kring hur deras personliga uppgifter behandla och sparas online. Sverige sticker ut som det land där oron är minst.

25 procent av svenskarna medger att de har ändrat sitt beteende online som en följd av säkerhets- och integritetsfrågor som synts mycket i media över hela världen de senaste åren. Genomsnittet bland övriga tillfrågade är hela 54 procent. Detta trots att bara 31 procent av svenskarna säger sig veta var deras personliga data finns tillgängligt, jämfört med 49 procent i andra länder.

Varför är svenskarna mindre oroliga? Mikael Albrecht från F-Secures Labs tror att det till viss del beror på okunskap och att vi inte sett effekterna av övervakningssamhället ännu.

-Aggressiva anti-terror-åtgärder i Frankrike, Storbritannien och USA har gjort användare där väl medvetna om signalspaningen på nätet. I Norden, och särskilt Sverige, har vi inte riktigt sett effekterna av denna övervakning ännu, varför vi nog har en mer avslappnad inställning, säger Mikael.

Det många inte vet är det faktum att den data vi sprider på nätet inte stannar inom Sverige. Därmed är vår relativt sett hårda integritetslagstiftning inte något skydd, vilket många tror.

-De flesta av de tjänster vi använder innebär att information vi delar med oss av sprids till andra länder, framförallt USA. Att förlita sig på att våra lagar och regler skyddar vår personliga information är alltså fel, så länge man inte vet exakt var informationen lagras, fortsätter Mikael.

Säkerhets- och integritetsfrågor har blivit allt mer viktiga de senaste åren, i takt med att övervakning och analys av data ökat explosionsartat. Detta gäller såväl på statlig nivå i olika länder som alla de nya typer av enheter vi kopplar upp mot nätet och tjänster vi använder oss av.

Ytterligare en punkt där Sverige sticker ut är att bara 46 procent av de tillfrågade oroar sig över vilken data och i vilken utsträckning den sprids när det gäller nyare typer av uppkopplade enheter (Internet of Things). Den genomsnittliga siffran i andra änder är på 69 procent.

På några punkter tycks dock svenskarna vara lika oroliga och försiktiga som i andra länder. I samtliga länder låg genomsnittet på över 80 procent när det gäller att undvika appar som kräver för mycket tillgång till annan information i enheten. Över 60 procent i alla länder undviker också publika Wi-Fi-nätverk på grund av säkerhetsrisken.

F-Secure Consumer Values Study 2015 genomfördes online med 8 800 svarande i 11 länder. Dessa länder var USA, England, Frankrike, Tyskland, Brasilien, Argentina, Colombia, Mexiko, Italien, Indien och Sverige.

För mer information:
F-Secure’s Privacy Principles
Nordisk skydd

 

Pressarkiv
Välj år

Senaste pressmeddelandena

March 6, 2020

IT-attacker och ransomware ett stort problem under hela 2019

En ny rapport från F-Secure visar att ransomware utgör ett allt större hot, men det finns anledning till att vara positiv.   Cyberbrottslingar fortsatte att stå för en uppsjö av attacker år 2019, sporrade av botnets på angripna IoT-enheter och angripares intresse för sårbarheten EternalBlue. I en ny rapport ”Attack Landscape H2 2019” från cybersäkerhetsleverantören […]

February 18, 2020

Ny rapport visar att internetanvändare är överväldigade av oro för ID-stöld

En rapport från F-Secure visar att konsumenter är mycket oroliga för ID-stölder, F-Secure lanserar ett kostnadsfritt verktyg som hjälper människor att hitta utsatta data En ny rapport från cybersäkerhetsleverantören F-Secure visar att en stadig ström av stora dataintrång har lett till att majoriteten av konsumenter är oroliga för online-brott som leder till identitetsstöld och kapning […]

December 18, 2019

Populärt trådlöst presentationssystem hackas under 60 sekunder

F-Secures säkerhetskonsulter varnar för att de enheter som vi litar blint på även är angriparnas favoritmål. Konsulter hos cybersäkerhetsleverantören F-Secure har upptäckt flera brister i ett populärt trådlöst presentationssystem, varav vissa kan utnyttjas på mindre än 60 sekunder. Angripare kan använda bristerna för att avlyssna och manipulera information under presentationer, stjäla lösenord och annan konfidentiell […]

December 13, 2019

Säkerhetsproblem hos smart lås lämnar dörrar öppna för angripare

Ett designfel som har upptäckts i smart låset, KeyWe Smart Lock, belyser den pågående kampen för att skapa enheter som är både smarta och säkra. Konsulter hos cybersäkerhetsleverantören F-Secure har upptäckt en designbrist hos ett smart lås, vilket angripare kan utnyttja för att enkelt få åtkomst till enheten. Låsets oförmåga att ta emot uppdateringar av […]

%d bloggers like this: